Coaching

Som coach är jag en samtalspartner till Dig som vill utvecklas, vill bli hörd och sedd samt utmanad och stöttad.

Vi sätter alltid nutid och framtid i focus och inriktar oss på lösningar och möjligheter och undanröjer eventuella hinder.

Jag ställer inga diagnoser och jag ger heller inga råd utan att först ha fått Din tillåtelse.

Tanken är, att jag ska hjälpa Dig att själv uppnå Dina mål eller skapa förändring.

Jag vill inspirera och utmana Dig att våga ta nya steg i livet.

Se möjligheter istället för hinder.

Tillsammans gör vi en nulägesanalys. Vi fokuserar på områden i livet som Dina styrkor, värderingar, behov, drömmar och önskningar.

Vi upprättar en handlingsplan med en tydlig målsättning.

Tillsammans ska vi lyfta på några tunga stenar.

Telefon:0763-165180

Annettes Fothälsovård i Hammerö, Kungsbacka